Trang chủ

Tuyên truyền CCHC

Công bố Bộ Thủ tục hành chính (Đã được UBND thành Hải Phòng ban hành Quyết định công bố)

Ngày đăng 09/11/2018 | 02:25 | Lượt xem: 630
1. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường   cấp huyên xã.doc Nội dung Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường.rar   2. Lĩnh vực Tài chính Nội dung Lĩnh vực Tài chính.rar   ...

Hệ thống “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến: Vận hành chính thức từ tháng 4

Ngày đăng 11/04/2018 | 04:33 | Lượt xem: 819
(HPĐT) - UBND thành phố vừa có kế hoạch vận hành, khai thác hệ thống “Một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018.\

Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng 19/07/2017 | 05:20 | Lượt xem: 2106
Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Chi tiết...

Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 26/06/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban , ngành, ỦY ban nhân dân các quận, huyện.

Ngày đăng 28/06/2017 | 05:27 | Lượt xem: 770
Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 26/06/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc   phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các Sở, ban , ngành, ỦY ban nhân dân các...

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 101134
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 15/10/2019 01:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1634
Tổng số truy cập: 10065733