văn bản pháp quy

Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
13/2018/TT-BTNMT Thông tư quy định kỹ thuật thành lập bản đồ nhiệt độ bề mặt nước biển và bản đồ hàm lượng diệp lục bề mặt nước biển tỷ lệ 1:500.000, 1:1.00.000 bằng dữ liệu viễn thám quang học độ phân giải thấp 18/10/2018 Trần Hồng Hà
33/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu 15/10/2018 Nguyễn Ngọc Thiện
11/2018/TT-BTTTT Thông tư công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS 15/10/2018 Nguyễn Mạnh Hùng
30/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm và đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện trong thực hiện cải cách hành chính nhà nước 09/10/2018 Nguyễn Văn Tùng
32/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bóng rổ 05/10/2018 Nguyễn Ngọc Thiện
31/2018/TT-BVHTTDL Thông tư quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn nhân viên chuyên môn đối với môn Bắn súng thể thao 05/10/2018 Nguyễn Ngọc Thiện
29/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2604/2013/QĐ-UBND và Quyết định số 2605/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND thành phố 01/10/2018 Nguyễn Văn Tùng
28/2018/QĐ-UBND Quyết định quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng 20/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
27/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng 14/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
26/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế quản lý bãi tắm du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng 13/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
25/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hải Phòng 04/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
24/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng 04/09/2018 Nguyễn Văn Tùng
23/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc Sở thông tin và Truyền thông 28/08/2018 Nguyễn Văn Tùng
22/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 231/2017/QĐ-UBND và 02/2/2017 của UBND thành phố về cơ chế hỗ trợ lãi suất vay và cơ chế trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng 20/08/2018 Nguyễn Xuân Bình
21/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng 10/08/2018 Nguyễn Văn Tùng
20/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi Điểm 6 Khoản 1 Điều 2 Quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất vườn, ao; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có nhóm nước thuộc mặt đất chưa sử dụng hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân, và diện tích thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố 13/07/2018 Nguyễn Văn Tùng
19/2018/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật 12/07/2018 Nguyễn Văn Tùng
08/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng 12/07/2018 Lê Văn Thành
05/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ vật tư (xi măng, gạch lát vỉa hè, pha đèn chiếu sáng và cây xanh) để cải tạo, nâng cấp hè, đường ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận thuộc thành phố 12/07/2018 Lê Văn Thành
07/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức học phí năm học 2018 - 2019 đối với các trường công lập (giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên) trên địa bàn thành phố Hải Phòng 12/07/2018 Lê Văn Thành

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2800
Tổng số truy cập: 13617799