Trang chủ

Cải cách hành chính

Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND phường Gia Viên được công bố phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 20/08/2017 | 02:52 | Lượt xem: 337
QT12-  Lĩnh vực Nội vụ (1) QT13- Linh vuc Lao dong TB va Xa hoi (1) (2) Thẩm quyền cấp Xã (5) QT09- Linh vuc VH-TT (1) (1) Phụ luc QT - Lĩnh  vực LĐ TB&XH...

Khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố và đối thoại trực tuyến “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng thành thành phố thông minh”

Ngày đăng 16/06/2017 | 08:45 | Lượt xem: 238
Sáng 11/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức  khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố  và đối thoại trực tuyến "Xây dựng chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng...

Bước đi đầu tiên trong xây dựng Chính phủ phục vụ

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:44 | Lượt xem: 87
Nếu tiếp tục duy trì cách thức giải quyết thủ tục hành chính mang tính thủ công, "cát cứ", thiếu sự giám sát, đánh giá như hiện nay thì những nỗ lực cải cách hành chính sẽ khó đáp ứng kỳ vọng của...

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong giải quyết TTHC

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:43 | Lượt xem: 86
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục triển khai thực hiện cơ...

Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:41 | Lượt xem: 88
(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thể thao

Ngày đăng 24/04/2017 | 02:41 | Lượt xem: 63
Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa thể thao

Sở Tư pháp tổ chức tập huấn công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Ngày đăng 04/03/2017 | 02:48 | Lượt xem: 51
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 17/01/2017  của Ủy ban nhân dân thành phố về  kiểm  soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn thành phố Hải Phòng ; ngày 28/02/2017,...

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực xây dựng

Ngày đăng 08/01/2017 | 02:47 | Lượt xem: 48
Ngày 28/12/2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 3331/2016/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố...

17 TTHC về đất đai được thực hiện bằng phương thức điện tử

Ngày đăng 16/07/2016 | 09:34 | Lượt xem: 1337
Tại dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai để phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

Cải cách thủ tục hành chính trong cơ quan Đảng

Ngày đăng 14/07/2016 | 10:24 | Lượt xem: 1052
Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận số 82-KL/TƯ ngày 16-8-2011 của Bộ Chính trị về cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, nhiều vấn đề quan trọng đã được cấp ủy các cấp...

Thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH

Ngày đăng 14/07/2016 | 10:06 | Lượt xem: 1050
Nội dung xem  tại đây 

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 14/07/2016 | 10:05 | Lượt xem: 1042
Nội dung xem  tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương

Ngày đăng 14/07/2016 | 10:04 | Lượt xem: 998
Nội dung xem  tại đây

Thủ tục hành chính lĩnh vực Giáo dục đào tạo

Ngày đăng 14/07/2016 | 10:02 | Lượt xem: 733
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Thủ tục hành chính lĩnh Quản lý đô thị

Ngày đăng 14/07/2016 | 10:00 | Lượt xem: 712
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày đăng 14/07/2016 | 09:58 | Lượt xem: 744
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên Môi trường

Ngày đăng 14/07/2016 | 09:57 | Lượt xem: 633
Nội dung chi tiết xem tại đây:

Thủ tục hành chính lĩnh vực Thanh Tra

Ngày đăng 14/07/2016 | 09:55 | Lượt xem: 631
Nội dung xem tại đây:

Thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp

Ngày đăng 14/07/2016 | 09:51 | Lượt xem: 683
Nội dung xem tại đây:

Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn phòng

Ngày đăng 14/07/2016 | 09:46 | Lượt xem: 636
Thủ tục hành chính lĩnh vực Văn Phòng: tại đây