Trang chủ

Cải cách hành chính

Quyết định điều chỉnh Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành và UBND các quận huyện

Ngày đăng 25/08/2020 | 07:37 | Lượt xem: 558
Quyết định điều chỉnh Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban ngành và UBND các quận huyện

Quyết định về việc phê duyệt danh mực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc

Ngày đăng 21/03/2020 | 03:44 | Lượt xem: 817
Quyết định về việc phê duyệt danh mực thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại trung tâm phục...

Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng 19/03/2020 | 02:41 | Lượt xem: 354
Ngày 07/10/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương được...

Kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND phường Gia Viên

Ngày đăng 17/01/2020 | 08:27 | Lượt xem: 306
Kế hoạch CCHC năm 2020 của UBND phường Gia Viên

Thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ

Ngày đăng 12/04/2019 | 03:47 | Lượt xem: 1323
NỘI DUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN   1. Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín...

Dự thảo quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp xã

Ngày đăng 02/04/2019 | 02:19 | Lượt xem: 757
- Quy trình giải quyết thủ tục hành chính cấp xã

Công bố danh mục TTHC mới

Ngày đăng 27/03/2019 | 11:55 | Lượt xem: 785
Môi trường Nội vụ Công Thương Y Tế Văn Hóa GTVT Tư pháp Giáo Dục Lao động TBXH

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã

Ngày đăng 01/01/2019 | 02:38 | Lượt xem: 563
STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC   Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen, thưởng

Ngày đăng 01/11/2018 | 10:03 | Lượt xem: 1009
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN, THƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (Kèm theo Công văn số     /BTĐKT-THHC ngày   /9/2018 của Ban Thi...

Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày đăng 31/05/2018 | 02:45 | Lượt xem: 531
LĨNH VỰC TRẺ EM LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI  LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG  LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

Danh Mục Lĩnh vực Tôn giáo và Thi đua - Khen thưởng

Ngày đăng 23/05/2018 | 10:15 | Lượt xem: 754
Lĩnh vực Tôn giáo và Thi đua - Khen thưởng

Danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại phường Gia Viên

Ngày đăng 04/05/2018 | 02:38 | Lượt xem: 743
I. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp xã   STT TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN LĨNH VỰC   ...

Hệ thống “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến: Vận hành chính thức từ tháng 4

Ngày đăng 02/05/2018 | 04:34 | Lượt xem: 433
HPĐT) - UBND thành phố vừa có kế hoạch vận hành, khai thác hệ thống “Một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018.\

Hải Phòng nỗ lực xây dựng chính quyền điện tử

Ngày đăng 04/04/2018 | 04:36 | Lượt xem: 324
Từ năm 2013 đến nay, Hải Phòng luôn được Bộ Nội vụ đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về Cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Việc triển khai Hệ thống phần mềm Một...

Phụ lục các lĩnh vực hoạt động của UBND phường Gia Viên được công bố phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Ngày đăng 20/08/2017 | 02:52 | Lượt xem: 703
QT12-  Lĩnh vực Nội vụ (1) QT13- Linh vuc Lao dong TB va Xa hoi (1) (2) Thẩm quyền cấp Xã (5) QT09- Linh vuc VH-TT (1) (1) Phụ luc QT - Lĩnh  vực LĐ TB&XH...

Danh mục TTHC bưu chính công ích

Ngày đăng 17/07/2017 | 02:43 | Lượt xem: 237
............................

Khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố và đối thoại trực tuyến “Xây dựng chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Hải Phòng thành thành phố thông minh”

Ngày đăng 16/06/2017 | 08:45 | Lượt xem: 630
Sáng 11/5, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức  khai trương Cổng Dịch vụ công thành phố  và đối thoại trực tuyến "Xây dựng chính quyền điện tử thành phố hướng tới mục tiêu xây dựng...

Bước đi đầu tiên trong xây dựng Chính phủ phục vụ

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:44 | Lượt xem: 369
Nếu tiếp tục duy trì cách thức giải quyết thủ tục hành chính mang tính thủ công, "cát cứ", thiếu sự giám sát, đánh giá như hiện nay thì những nỗ lực cải cách hành chính sẽ khó đáp ứng kỳ vọng của...

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong giải quyết TTHC

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:43 | Lượt xem: 405
(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trong thời gian tới đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tiếp tục triển khai thực hiện cơ...

Quyết liệt thực hiện Đề án “Đơn giản hoá giấy tờ công dân”

Ngày đăng 18/05/2017 | 08:41 | Lượt xem: 393
(Chinhphu.vn) - Sáng ngày 6/9, tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn...