Trang chủ

Lịch công tác tuần

Thông báo thể lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân thành phố Hải Phòng, năm 2018-2019
Ngày đăng 28/10/2018 | 10:50 | Lượt xem: 580

Thển lệ Hội thi sáng tạo kỹ thuật công nhân thành phố Hải Phòng được ban hành theo Quyết định 2739/QĐ-UBND, ngày 22/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại đây.