Trang chủ

Lịch công tác tuần

UBND phường Lạch Tray tiếp nhận và trồng bổ sung 28 cây phượng vĩ trên tuyến phố lạch Tray
Ngày đăng 02/11/2018 | 08:19 | Lượt xem: 471

Thực hiện nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về hỗ trợ vật tư và cây xanh. UBND phường Lạch Tray tiếp nhận và trồng bổ sung 28 cây phượng vĩ trên tuyến phố lạch Tray. Giao cho tổ Qlđt phường phối hợp với nhân dân chăm sóc và bảo vệ cây xanh mới trồng theo quy chuẩn. Tạo cảnh quan xanh sạch đẹp.