Trang chủ

Lịch công tác tuần

HĐND phường Lạch Tray tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đăng 20/12/2018 | 11:10 | Lượt xem: 512

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Thực hiện Kế hoạch số 12 ngày 25/10/2017 của HĐND phường Lạch Tray về việc tổ chức Kỳ họp thứ 7 HĐND phường Lạch Tray;

Ngày 19/12/2018, HĐND phường Lạch Tray tổ chức kỳ họp thứ 7 HĐND phường khóa VIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

    Kỳ họp nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri và nhân dân trên địa bàn phường cùng sự có mặt của các đại biểu HĐND quận bầu tại phường; lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam phường; các vị đại biểu HĐND phường khoá VIII và các đại biểu khách mời.

Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) của HĐND phường đã xem xét, quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Tại kỳ họp này, HĐND phường đã nghe, thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2019; Chương trình xây dựng nghị quyết, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường; và lấy phiếu tín nhiệm đối với 08 người giữ chức vụ do HĐND phường bầu.

Sau khi xem xét, thảo luận, thẩm tra, HĐND phường đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần có giải pháp phù hợp, sát thực tiễn để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong năm 2019. HĐND phường đã dành thời gian thoả đáng để thảo luận, trao đổi, chất vấn, giải trình những vấn đề cử tri quan tâm cần giải quyết thấu đáo của chính quyền. UBND phường đã nghiêm túc nhận trách nhiệm, đề xuất những biện pháp, giải pháp cụ thể để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong thời gian tới.

HĐND phường đã thông qua 05 Nghị quyết về: Nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Dự toán và phân bổ ngân sách năm 2019; Chương trình xây dựng nghị quyết, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND phường và lấy phiếu tín nhiệm đối với 08 người giữ chức vụ do HĐND phường bầu.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, phát huy trí tuệ tập thể của đại biểu HĐND phường, sau một ngày làm việc, kỳ họp thứ 7 HĐND phường Lạch Tray khoá VIII đã hoàn thành các nội dung đề ra và đạt kết quả tốt./.