Công khai TTHC trên Cổng thông tin điện tử thành phố: Giúp phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn
Ngày đăng 13/01/2014 | 12:00 | Lượt xem: 245

Hệ thống Cổng thông tin điện tử (TTĐT) thành phố Hải Phòng ( www.haiphong.gov.vn ) đang phát huy sức mạnh là cầu nối giữa chính quyền thành phố với các tổ chức chính trị - xã hội và công dân, góp phần không nhỏ trong việc công khai hóa thông tin, thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền nhà nước.

Minh bạch hóa thông tin, giảm thời gian đi lại

Hiện nay trên hệ thống Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng đã đăng tải 100% dịch vụ công, các thủ tục hành chính được công bố theo Đề án 30 của thành phố trực tuyến ở mức độ 1-2 với 1585 thủ tục kèm biểu mẫu. 22 dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 cũng đã được công khai trên hệ thống Cổng, đó là 13 dịch vụ thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, 4 dịch vụ thuộc lĩnh vực công thương, 5 dịch vụ thuộc thẩm quyền của các quận, huyện. Theo đó, nếu người dân có nhu cầu cấp bản sao giấy khai sinh, cấp lại bản chính giấy khai sinh, đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp phép họp báo, cấp phép xuất bản bản tin, đăng ký thực hiện chương trình khuyến mãi..., chỉ cần điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến quận, huyện, sở ngành liên quan. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Năm 2012 là năm thành phố Hải Phòng có bước đột phá về cải cách thủ tục hành chính khi công bố công khai Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố, với 196 thủ tục thuộc 38 lĩnh vực liên quan tới 15 sở, ngành.

Xếp hạng theo tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Thông tin và Truyền thông, Hải Phòng vươn lên từ vị trí thứ 23 năm 2010, thứ 29 năm 2011, đứng ở vị trí thứ 6/63 tỉnh thành cả nước vào năm 2012.

Công tác cải cách TTHC luôn được thành phố quan tâm chú trọng, vì vậy, công khai, rõ ràng, minh bạch, đầy đủ và chính xác các TTHC trên Cổng TTĐT đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình truy cập, tiếp cận, theo dõi, tìm hiểu và thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, đồng thời thực hiện quyền giám sát đối với cán bộ, công chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC, giảm thời gian đi lại. Đây cũng là những giải pháp để phòng ngừa tham nhũng hiệu quả.

Năm 2015, sẽ cung cấp 110 thủ tục hành chính công mức độ 3, 4

Ngày 24/5/2013, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3541/KH-UBND về lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng TTĐT thành phố Hải Phòng đến năm 2015 nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và CCHC; tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Cổng TTĐT thành phố, bảo đảm cho hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố được minh bạch hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. UBND thành phố xác định, tổng số thủ tục hành chính dự kiến cung cấp ở mức độ 3, 4 đến năm 2015 là 110; hướng tới đến năm 2020, các cơ quan nhà nước thành phố cung cấp 100% các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 trở lên. Ưu tiên các thủ tục: cấp giấy đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép đầu tư, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, cấp phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, cấp giấy đăng ký ô tô - xe máy, cấp giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng; giải quyết khiếu nại – tố cáo, cấp giấy đăng ký hành nghề y dược.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hoàng Duy Đỉnh, để thực hiện thành công lộ trình trên, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật – công nghệ; đảm bảo nhân lực để quản trị và duy trì các hệ thống phần mềm dịch vụ công mức độ 3, 4; kiện toàn chức danh lãnh đạo về công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước; đào tạo sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho các cán bộ, công chức, viên chức liên quan; tăng cường nâng cao nhận thức, thu hút người sử dụng dịch vụ… Về phía Sở Thông tin và Truyền thông, sẽ tổ chức hướng dẫn các sở, ngành, quận, huyện xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến và phối hợp thực hiện ở từng đơn vị; chủ trì xây dựng về kỹ thuật các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho các sở, ngành, quận, huyện; tham mưu thành phố ban hành các quy chế, quy định về quản lý, vận hành và khai thác phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên hệ thống Cổng thông tin điện tử thành phố.

Theo Hoàng Tùng - haiphong.gov.vn 
 

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 71608
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 7
24
(Tự động cập nhật lúc 12/07/2020 15:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1757
Tổng số truy cập: 2530703