Hệ thống “Một cửa điện tử” và Dịch vụ công trực tuyến: Vận hành chính thức từ tháng 4
Ngày đăng 14/05/2018 | 09:58 | Lượt xem: 40167

UBND thành phố vừa có kế hoạch vận hành, khai thác hệ thống “Một cửa điện tử” và dịch vụ công trực tuyến thành phố Hải Phòng năm 2018.\

Theo đó, trước ngày 15 - 4, thành phố triển khai cài đặt, xây dựng tài liệu hướng dẫn; tập huấn hướng dẫn khởi tạo dữ liệu, cấu hình, quản trị, vận hành, khai thác hệ thống "Một cửa điện tử" và Dịch vụ công trực tuyến đối với các sở, ngành, cơ quan đơn vị và địa phương. Khởi tạo dữ liệu, phân quyền cho các tổ chức, cán bộ, công chức và người lao động trong từng cơ quan, đơn vị và địa phương để tổ chức vận hành hệ thống nội bộ đơn vị. Từ tháng 4 - 2018, vận hành chính thức và ban hành quy chế vận hành hệ thống. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc, xã, phường thị trấn thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị mình trên hệ thống phần mềm "Một cửa điện tử" và dịch vụ công trực tuyến.

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 71608
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 7
24
(Tự động cập nhật lúc 12/07/2020 14:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1768
Tổng số truy cập: 2530679