Bộ thủ tục hành chính theo đề án 30 phường Đông khê.
Ngày đăng 12/08/2010 | 12:00 | Lượt xem: 196

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. Lĩnh vực Tư pháp

1

Chứng thực văn bản nhận thừa kế tài sản gắn liền với đất trong trường hợp người nhận thừa kế là người duy nhất

2

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

3

Chứng thực bản sao song ngữ

4

Chứng thực hợp đồng cho thuê lại tài sản gắn liền với đất

5

Chứng thực hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

6

Chứng thực văn bản nhận thừa kế quyền sử dụng đất trong trường hợp người nhận thừa kế là duy nhất

7

Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ văn bản bằng tiếng việt

8

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ văn bản bằng tiếng việt

9

Chứng thực di chúc

10

Điều chỉnh những thông tin của cha mẹ trong phần khai của cha mẹ trong sổ đăng ký khai sinh và giấy khai sinh của người con trong tường hợp giấy khai sinh của cha mẹ được thay đổi cái chính

11

Bổ xung điều chỉnh đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử trong trường hợp đương sự xuất trình được các giấy tờ hợp pháp làm căn cứ để điều chỉnh

12

Bổ xung điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài sau đó về địa phương cư trú

13

Thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi là công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài sau đó về địa phương cư trú

14

Cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi là công dân Việt Nam đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài sau đó về địa phương cư trú

15

Đăng ký cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam

16

Đăng ký thay đổi hộ tịch cho người dưới 14 tuổi đã đăng ký hộ tịch tại Việt Nam

17

Cấp bản sao quyết định thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính

18

Cấp bản sao quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con

19

Đăng ký việc nhận cha, mẹ (trường hợp con đã thành niên nhận cha/mẹ)

20

Đăng ký việc nhận cha, mẹ (trường hợp con chưa thành niên nhận cha/mẹ)

21

Xác nhận đủ điều kiện nuôi con đối với trường hợp người nhận nuôi con nuôi không cùng địa bàn cư trú với người được nhận làm con

22

Đăng ký việc nhận con (trường hợp con đã thành niên)

23

Đăng ký việc nhận con (trường hợp con chưa thành niên)

24

Cấp bản sao quyết định công nhận việc nuôi con nuôi

25

Xác nhận giấy thỏa thuận về việc cho nhận nuôi con nuôi

26

Đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi

27

Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi

28

Đăng ký thay đổi việc giám hộ

29

Đăng ký chấm dứt việc giám hộ

30

Đăng ký việc giám hộ

31

Xóa tên trong sổ đăng ký khai tử đối với người bị tòa án tuyên bố đã chết nhưng sau đó sống sót trở về được tòa án hủy bỏ quyết định đã chết

32

Cấp giấy báo tử

33

Cấp bản sao giấy chứng tử từ bản gốc

34

Đăng ký khai tử cho trẻ em chết sau khi sinh ra

35

Đăng ký lại việc tử

36

Đăng ký khai tử quá hạn

37

Đăng ký khai tử

38

Đăng ký lại việc sinh cho người được nhận làm con nuôi trong trường hợp có sự thỏa thuận của cha mẹ đẻ và cha mẹ nuôi về sự thay đổi họ tên của người đứng tên trong giấy khai sinh; về phần khai sinh cha mẹ đẻ sang phần khai sinh cha mẹ nuôi sau khi quyết định nhận nuôi con nuôi

39

Bổ xung phần khai của cha mẹ trong giấy khai sinh và sổ đăng ký khai sinh của trẻ em bị bỏ rơi theo yêu cầu của cha mẹ nuôi khi có quyết định nuôi con nuôi

40

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho trẻ bị bỏ rơi theo yêu cầu của cha mẹ nuôi sau khi có quyết định nhận nuôi con nuôi

41

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là người nước ngoài, hoặc người không quốc tịch cư trú ổn định lãi đãi tại Việt Nam còn người kia là công dân Việt Nam cư trú trong nước

42

Đăng lý khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài chưa được đăng ký khai sinh ở nước ngoài, có cha, mẹ là công dân Việt Nam sau về Viết Nam cư trú

43

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài được mẹ là công dân Việt Nam đưa về Việt Nam sinh sống (trong trường hợp trẻ em chưa đăng ký khai sinh ở nước ngoài và người mẹ chưa đăng ký hết hôn)

44

Cấp bản sao giấy khai sinh từ sổ gốc

45

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân cư trú trong nước, còn người kia là công dân Việt Nam định cư trú ở nước ngoài

46

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam, có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài

47

Đăng ký khai sinh cho trẻ em chết sau khi sinh ra

48

Đăng ký khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi

49

Đăng ký khai sinh cho con ngoài giá thú

50

Đăng ký lại việc sinh

51

Đăng ký khai sinh quá hạn

52

Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có bố mẹ là người Việt Nam cư trú trong nước

53

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau trước ki về địa phương cư trú

54

Cấp lại giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

55

Rút hồ sơ đăng ký kết hôn

56

Xác nhận tờ khai đăng ký kết hôn với người nước ngoài đối với công dân Việt Nam

57

Xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài

58

Đăng ký kết hôn cho nam nữ là công dân Việt Nam đang trong thời hạn công tác hoạt động ở nước ngoài về nước đăng ký kết hôn (Đối với trường hợp đã cắt hộ khẩu thường trú trong nước)

59

Xác nhận tình trạng hôn nhân cho công nhân Việt Nam cư trú trong nước

60

Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn từ sổ gốc

61

Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

62

Đăng ký lại việc kết hôn cho công dân Việt Nam cư trú trong nước

II. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

2

Xác nhận đất ở và nhà ở gắn liền với đất

III. Lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng có vốn sách ban đầu từ 500 đến dưới 1000 bản

2

Công nhận "Gia đình văn hoá"

3

Thành lập Câu lạc bộ thể dục, thể thao

4

Phê duyệt quy ước Tổ dân phố văn hóa (Hương ước làng văn hóa)

IV. Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

1

Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

2

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

3

Đình chỉ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

4

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

5

Cho phép hoạt động trở lại đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập sau thời gian đình chỉ

6

Đăng ký thành lập cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

V. Lĩnh vực Xây dựng

1

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do phường quản lý

2

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyết định đầu tư của chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

3

Thẩm định báo cáo kinh tế, kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã

4

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư

VI. Lĩnh vực Y tế

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm

2

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện

VII. Lĩnh vực Nội vụ

1

Tiếp nhận đăng ký hoạt động của các điểm nhóm tin lành chưa được công nhận

2

Tiếp nhận thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo

3

Tiếp nhận việc thông báo sửa chữa nhỏ cơ sở tôn giáo mà không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn công trình

4

Tiếp nhận người đăng ký vào tu

5

Tiếp nhận đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở

6

Tiếp nhận thông báo tổ chức lễ hội tín ngưỡng không thuộc quy định

VIII. Lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

1

Xác nhận đơn xin thăm viếng mộ liệt sĩ

2

Xác nhận đơn xin di chuyển hài cốt liệt sỹ (trường hợp mộ liệt sỹ đã được quy tập vào nghĩa trang liệt sỹ)

3

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí xây cất phần mộ liệt sỹ tại khu mộ gia tộc để quản lý lâu dài

4

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ Tuất từ trần (chế độ hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng) đối với người có công với cách mạng

5

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần đối với người có công với cách mạng

6

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng mai táng phí đối với người có công với cách mạng

7

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng

8

Chứng nhận thân nhân trong gia đình liệt sĩ

9

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ với người có công nuôi liệt sỹ

10

Xác nhận và đề nghị trợ cấp đối với vợ hoặc chồng Liệt sỹ đã tái giá

11

Xác nhận và đề nghị cấp lại bằng tổ quốc ghi công

12

Xác nhận đề nghị về việc uỷ quyền việc giữ bằng Tổ quốc ghi công và thờ cúng liệt sỹ

13

Xác nhận và đề nghị cấp giấy báo tử đề nghị công nhận Liệt sỹ

14

Xác nhận và đề nghị hỗ trợ, làm mới, sửa chữa nhà ở cho đối tượng chính sách gặp khó khăn về nhà ở

15

Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày

16

Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ BHYT đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước

17

Xác nhận hồ sơ hưởng chế độ mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước

18

Xác nhận bệnh tật cũ tái phát và đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh

19

Xác nhận thương binh đi giám định lại thương tật

20

Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bị thương để giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

21

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người có công giúp đỡ cách mạng

22

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc

23

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với thân nhân người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995

24

Xác nhận bản khai và đề nghị giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học

25

Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh

26

Xác nhận và để nghị hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh

27

Xác nhận tờ khai nhận trợ cấp phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng

28

Xác nhận đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

29

Xác nhận đổi Giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ

30

Xác nhận và đề nghị cấp lại sổ lĩnh tiền trợ cấp ưu đãi hàng tháng

31

Xác nhận và đề nghị cấp giấy chứng nhận bệnh tật để giải quyết chế độ hưởng trợ cấp bệnh binh

32

Xác nhận và đề nghị phong tặng, truy tặng bà mẹ Việt Nam anh hùng

33

Xác nhận đơn đề nghị di chuyển hồ sơ của người có công với cách mạng

34

Xác nhận bản khai về người có công để đề nghị chế độ trợ cấp ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến

35

Xác nhận tờ khai cấp sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

36

Xác nhận đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi sổ ưu đãi trong giáo dục đào tạo

37

Xác nhận đối tượng thuộc diện hộ nghèo

38

Xác nhận đơn xin miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo

39

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tàn tật vào cơ sở bảo trợ xã hội

40

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người tâm thần vào cơ sở bảo trợ xã hội

41

Xác nhận và đề nghị người già cô đơn vào cơ sở bảo trợ xã hội

42

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng vào cơ sở bảo trợ xã hội

43

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào cơ sở bảo trợ xã hội

44

Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người đơn thân thuộc diện hộ nghèo, đang nuôi con dưới 16 tuổi; trường hợp con đang học văn hoá, học nghề được áp dụng đến dưới 18 tuổi.

45

Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho hộ gia đình có từ 02 người trở lên tàn tật nặng, không có khả năng tự phục vụ

46

Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người mắc bệnh tâm thần thuộc diện hộ nghèo

47

Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người tàn tật thuộc diện hộ nghèo

48

Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên đối với người nhiếm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo

49

Xác nhận đơn và đề nghị cấp lại BHYT cho công dân bị mất thuộc đối tượng bảo trợ xã hội

50

Xác nhận đơn và đề nghị cấp lại sổ lĩnh trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng bảo trợ xã hội

51

Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp BHXH

52

Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho người cao tuổi cô đơn thuộc hộ gia đình nghèo

53

Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho gia đình hoặc cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng

54

Xác nhận và đề nghị trợ cấp thường xuyên cho đối tượng là trẻ mồ côi, mất nguồn nuôi dưỡng

55

Xác nhận và đề nghị trợ cấp đột xuất (một lần) cho hộ gia đình, người gặp khó khăn do hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, lý do bất khả kháng

56

Xác nhận và đề nghị hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội

57

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi tại địa phương vào nhà xã hội

58

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người già cô đơn vào nhà xã hội

59

Xác nhận và đề nghị tiếp nhận người nhiễm HIV-AIDS không còn khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo vào nhà xã hội

60

Xác nhận và đề nghị hỗ trợ cho trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010

61

Cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập

62

Tiếp nhận đề nghị hỗ trợ phụ và trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hoà nhập cộng đồng

63

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người nghiện ma tuý vào cai nghiện và chữa bệnh bắt buộc tại Trung tâm Giáo dục xã hội

64

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa người chưa thành niên nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội

65

Xác nhận đơn của người tự nguyện xin vào trung tâm chữa bệnh – giáo dục lao động xã hội để được cai nghiện chữa trị

IX. Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Giải quyết khiếu nại

2

Giải quyết tố cáo

X. Lĩnh vực Văn phòng

1

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 71608
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 7
24
(Tự động cập nhật lúc 12/07/2020 15:00)

  Thống kê truy cập

Đang online: 1759
Tổng số truy cập: 2530773