Trang chủ

Hoạt động chuyên môn

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017 (Khối 4)
Ngày đăng 10/11/2016 | 12:29 | Lượt xem: 235

 Thực hiện nhiệm vụ năm học trường Tiểu học Nguyễn Trãi triển khai kế hoạch thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường với mục đích:
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện Chương trình giáo dục Tiểu học.
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, trường phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến. Lựa chọn những giáo viên có tiết dạy tốt thi giáo viên giỏi cấp Quận.
Một số hình ảnh của thi Giáo viên dạy giỏi của khối 4:
     Tiết dạy của thầy Phạm Trung Hải
Tiết dạy của cô giáo Phạm Thị Thanh Tú

Tiết dạy của cô giáo Trần Thị Thanh Huyền
Tiết dạy của cô giáo Vũ Thị Bích

Tiết dạy của cô giáo Lê Vũ Diệu Linh