Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

Chuyên đề Trường tháng 01/2019
Ngày đăng 01/02/2019 | 09:00 | Lượt xem: 207

" VẬN DỤNG NHỮNG THÀNH TỐ TÍCH CỰC CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN VÀ PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT THÔNG QUA TIẾT HỌC MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI"

     Giáo dục Tiểu học là cấp học nền móng của hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là cấp học vô cùng quan trọng, bước đầu tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển nhân cách của con trẻ. Vì vậy nếu giáo dục Tiểu học được triển khai tốt, chắc chắn, đúng hướng sẽ có tác động một cách bền vững tới các bậc học tiếp theo. Với tầm quan trọng như vậy, thời gian qua, trường Tiểu học Nguyễn Trãi đã tích cực tiếp cận đổi mới công tác quản lý chỉ đạo, đẩy mạnh ứng dụng các thành tố tiến bộ của các phương pháp giáo dục trong nước và quốc tế đối cho bậc giáo dục Tiểu học, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực, hiệu quả … để từng bước đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo trong nhà trường.
     Và mặc dù mùa Xuân đang hối hả gọi cửa, thứ bảy ngày 26/01/2019, các thầy cô giáo trường Tiểu học Nguyễn Trãi vẫn nhiệt tình tham gia buổi lên lớp chuyên đề cấp trường "Vận dụng những thành tố tích cực của mô hình trường học mới VNEN và phương pháp bàn tay nặn bột" qua môn Tự nhiên xã hội lớp 3 – Bài "Quả" do cô giáo Đặng Thị Thu Hằng, lớp 3A3 thể hiện.
Các em học sinh biểu diễn văn nghệ vào đầu tiết học nhằm tạo không khí vui vẻ cho tiết học


Các bạn chia nhóm để thảo luận
Các bạn chia sẻ ý kiến của nhóm mình
Các em tham gia chơi trò chơi thử tài đoán quả


Các thầy cô giáo thảo luận rút kinh nghiệm chuyên đề

 
     Các em học đã chủ động, tích cực tham gia vào quá trình tìm kiếm, khám phá, phát hiện, chiếm lĩnh và giành lấy kiến thức, vận dụng kiến thức trong thực tiễn, qua đó học sinh được học tập, sáng tạo và phát triển phẩm chất, năng lực cho bản thân.
     Sự tiếp thu kiến thức của học sinh thông qua việc giáo viên giúp học sinh tự đi lại chính con đường mà các nhà khoa học đã tìm ra chân lí (kiến thức). Với phương pháp "Tổ chức của giáo viên - hoạt động của học sinh", người giáo viên đóng vai trò là người mở đường, hướng dẫn, tổ chức học sinh làm việc tự chủ, thường xuyên có sự quan tâm giúp đỡ đến từng học sinh, từng nhóm để đánh giá kịp thời sự tiến bộ của các em. Còn học sinh giữ vai trò trung tâm, hình thành phương pháp học tập, làm việc tích cực, chủ động, sáng tạo. 
     Tổ chức lên lớp chuyên đề hàng tháng là những buổi sinh hoạt chuyên môn giúp giáo viên chia sẻ những kinh nghiệm hay, đồng thời chỉ ra những tồn tại để cùng nhau rút kinh nghiệm, là cơ sở để Ban giám hiệu nhà trường đánh giá thực chất trình độ của đội ngũ giáo viên giảng dạy ở các khối lớp thúc đẩy phong trào thi đua nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Sự tham gia tích cực của giáo viên trong ngày nghỉ cũng đánh dấu bước trưởng thành về nhận thức của các thầy cô giáo đối với trách nhiệm nghề nghiệp, không ngừng phấn đấu học hỏi, tiếp thu cái mới, nâng cao trình độ bản thân và lòng yêu nghề để cùng nhau xây dựng nhà trường thành một điểm sáng về giáo dục tại địa phương.