Trang chủ

Hoạt động đoàn đội

Kế Hoạch chuyên môn Tháng 1+2
Ngày đăng 29/03/2019 | 09:28 | Lượt xem: 96

  • Lên lớp chuyên đề khối, trường "Tổ chức các hoạt động ngoài giờ nhằm củng cố, bổ sung kiến thức các môn học trong giờ chính khóa"
  • Thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.
  • Dạy lồng ghép "Phòng chống tai nạn thương tích"
  • Kiểm tra hồ sơ sổ sách giáo viên
  • Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch
  • Thẩm định sang kiến kinh nghiệm
  • Đón đoàn kiểm tra của các cấp.